[1]
KHAMZINA, Z., YERMUKHAMETOVA, S., TURLYKHANKYZY, K., YESSENGAZIEVA, A., ORYNTAYEV, Z. and BURIBAYEV, Y. 2022. Gender Egalitarianism as a Value of International Labor Relations. WISDOM . 24, 4 (Dec. 2022), 73–83. DOI:https://doi.org/10.24234/wisdom.v24i4.921.