[1]
GIULIODORI, L., NOTINA, E. and BYKOVA, I. 2022. Art as Inner Knowledge: Dino Valls. WISDOM . 24, 4 (Dec. 2022), 217–225. DOI:https://doi.org/10.24234/wisdom.v24i4.943.