(1)
APOSTOLOPOULOU, G. GEORGIA APOSTOLOPOULOU. wisdom 2023, 27, 132.