(1)
KHAMZINA, Z.; YERMUKHAMETOVA, S.; TURLYKHANKYZY, K.; YESSENGAZIEVA, A.; ORYNTAYEV, Z.; BURIBAYEV, Y. Gender Egalitarianism As a Value of International Labor Relations. wisdom 2022, 24, 73-83.