KHAMZINA, Zhanna, Saulegul YERMUKHAMETOVA, Kuralay TURLYKHANKYZY, Ainur YESSENGAZIEVA, Zhambyl ORYNTAYEV, and Yermek BURIBAYEV. 2022. “Gender Egalitarianism As a Value of International Labor Relations”. WISDOM 24 (4):73-83. https://doi.org/10.24234/wisdom.v24i4.921.