OGANYAN, K., OGORODNIKOV, V., PYZH, V. and ROSENKO, S. (2021) “Gnoseology-Based Analysis of the Relationship Between Truth and Fallacy”, WISDOM , 17(1), pp. 65–79. doi: 10.24234/wisdom.v17i1.440.