GIULIODORI, L., NOTINA, E. and BYKOVA, I. (2022) “Art as Inner Knowledge: Dino Valls”, WISDOM , 24(4), pp. 217–225. doi: 10.24234/wisdom.v24i4.943.