KHAMZINA, Z., S. YERMUKHAMETOVA, K. TURLYKHANKYZY, A. YESSENGAZIEVA, Z. ORYNTAYEV, and Y. BURIBAYEV. “Gender Egalitarianism As a Value of International Labor Relations”. WISDOM, vol. 24, no. 4, Dec. 2022, pp. 73-83, doi:10.24234/wisdom.v24i4.921.