The Methodology for Evaluating the Quality of Social-Pedagogical Activity in the General Education Schools of the Republic of Armenia

Authors

  • Hakob TADEVOSYAN Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University, Yerevan, Armenia

DOI:

https://doi.org/10.24234/wisdom.v25i1.965

Keywords:

social-pedagogical activity, comprehensive school, social pedagogue, quality, method

Abstract

The article discusses the need for sociо-pedagogial activities in schools of Armenia and the existing problems in this area. The article substantiates the expediency of expanding the content of activities and duties of social pedagogues working in general education schools of the Republic of Armenia, as well as in regional pedagogical and psychological centers. In fact, they are included only in work with children with special educational needs. However, the main content of the work of a social pedagogue in a comprehensive school should be aimed at solving the problems of socialization of all schoolchildren.

In the article, we proposed indicators, standards, a formula combining qualitative and quantitative indicators, which ensure the measurability and objectivity of the assessment of the quality of socio-pedagogical activities.

The article presents the methods for evaluating the quality of social-pedagogical activity in the public schools of Armenia. We have created three standards and the ten criteria for evaluating the quality of social-pedagogical activity. The methodology for assessing the quality of socio-pedagogical activity presented in the article is universal, in the case of adapting standards and indicators, it can be applied in almost all areas of activity of the social pedagogue.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Almazov, B. H., Belyaeva, M. A., Bessonova, H. H., et al. (2002). Metodika i tekhnologia raboty socialnogo pedagoga: uchebnoe posobie dlya studentov visshikh uchebnikh zavedeniy (Methods and technologies of work of a social pedagogue: Study guide for students of higher education institution, in Russian). (M. A. Galaguzova, & L. V. Mardakhaeva, Eds.). Moscow: Publishing Center ìAcademyî. pp. 59-74.

Bagulina, N. V. (2011). Metodika raboty socialnogo pedagoga v obshcheobrazowatelnoy shkole (The method of work of a social teacher in a general education school, in Russian). In ìProblemy I perspektivi razvitiya obrazovaniyaî materialy I mejdunarodnoy nauchnoy konferencii (Problems and prospects for the development of education: Materials of the I International scientific conference, in Russian) (Vol. 1, pp. 99-101). Perm: Merkury.

Kikel, P. V., & Soroko, P. V. (2008). Kratkiy enciklopedicheskiy slovar filosofskikh terminov (Brief encyclopedic dictionary of philosophical terms, in Russian). (2nd ed.). Minsk: BSPU.

Krasnova, V. G. (2004). Pedagogicheskie aspekty v socialnoy rabote: uchebnoe posobie (Pedagogical aspects in social work: Study guide, in Russian). Volgograd: Volgograd State University Publishing House.

Malyshevsky, A. F. (Ed.) (2004). Philosovsko-terminologicheskiy slovar (Philosophical and terminological dictionary, in Russian). Kaluga: Publishing Pedagogical Center ìGrifî.

Nikitina, N. I., & Glukhova, M. F. (2007). Metodika I tekhnologia raboty socialnogo pedagoga: Uchebnoe posobie dlya studentov pedagogicheskih uchilishch I kolrdjry, obuchayushchikhsya po specialnosti socialnaya pedagogika (Methods and technology of work of a social pedagogue: Study guide for students of pedagogical schools and colleges studying in the specialty of social pedagogy, in Russian). Moscow: VLADOS.

Shakurova, M. B. (2007). Metodika i tekhnologia raboty socialnogo pedagoga: Uchebnoe posobie dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy (Methods and technology of work of a social pedagogue: Study guide for students. Higher educational institutions, in Russian). (4th ed.). Moscow: Publishing Center ìAcademyî.

Shalupina, O. N. (2012). Kriteriy ocenki deyatelnosti socialnogo pedagoga v sisteme dopolnitelnogo obrazovaniya (kluby po mestu jitelstva) (Criteria for evaluating the activities of a social pedagogue in the system of additional education (Clubs at the place of residence), in Russian). Kultura. Dukhovnost. Obshestvo. Nauchniy jurnal na temu: Sociologicheskie nauki, Gumanitarnie nauki (Culture. Spirituality. Society. Scientific journal on the topic: Sociological Sciences, Humanities, in Russian), 1, 195-198.

Sheptenko, P. A. (2014). Specifika professionalnoy deyatelnosti socialnogo pedagoga v usloviyakh selskoy shkoly (The specificity of the professional activity of a social pedagogue in a rural school, in Russian). Mir nauki, kultury, obrazovaniya (World of Science, Culture, Education, in Russian), 5(48), 99-101.

Tadevosyan, H. V. (2008). Socialakan mankavarjutíyun. Metodakan dzernark (Social pedagogy. Methodological guide, in Armenian). Yerevan: Arevik.

Tadevosyan, H. V. (2011, April). Funkcii, obyazannosti I prava socialnogo pedagoga v usloviyakh reform, osushestvlysemykh v obrazovatelnoy shkole (Functions, duties and rights of a social pedagogue in the context of reforms carried out in an educational school, in Russian). Jurnal nauchnikh publikaciy aspirantov i doktorantov (Journal of Scientific Publications of Graduate Students and Doctoral Students, in Russian), 4, 28-30.

Tadevosyan, H. V. (2012). Hanrakrtakan dprocnerum social-mankavarjakan gorcuneutíyan kazmakerpman hamakargi zargacman herankarnery (Prospects for the development of the system of organization of socio-pedagogical activities in general education schools, in Armenian). Mankavarjutyan ev hogebanutyan himnakhndirner, konsorciumi gitakan handes (Problems of Pedagogy and Psychology, Scientific Journal of the Interuniversity Consortium, in Armenian), 3, 44-51.

Tadevosyan, H. V. (2016). The formation and development of management system of socio-pedagogical activity in the units of RA armed forces and quality assessment methods of socio-pedagogical activity. Pedagogical Sciences, 5(72), 39-42.

Tadevosyan, H. V. (2017). Yerekhaneri khnamqi ev ajakcutíyan kentronnerum socialakan mankavarji koxmic matucvokh carayutíyunneri patíetíi mshakumy social-mankavarjakan gorcuneutíyan kazmakerpman hamakargi zargacman hamateqstum (The development of a package of services provided by a social pedagogue in child care and support centers in the context of the development of the system of organization of socio-pedagogical activities, in Armenian). Mankavarjutíyan ev hogebanutyan himnakhndirner. Mijbuhakan konsorciumi gitakan handes (Problems of Pedagogy and Psychology. Scientific Journal of the Interuniversity Consortium, in Armenian) 1, 69-75. DOI: https://doi.org/10.24234/miopap.v13i1.228

Tadevosyan, H. V. (2019). Metodika ocenki kachestva socialno-pedagogicheskoy deyatelnosti v detskikh domakh RA (Methodology for assessing the quality of socio-pedagogical activities in orphanages of the Republic of Armenia, in Russian). Aktualnye problemy sovremennoy nauki (Actual Problems of Modern Science, in Russian), 6(109), 41-45.

Vasilkova, Yu. V. (2001). Metodika i opit raboty socialnogo pedagoga: Uchebnoe posobie dlya studentov visshikh pedagogicheskikh uchebnykh zavedeniy (Methodology and work experience of a social pedagogue: Study guide for students of higher pedagogical education institution, in Russian). Moscow: Publishing Center ìAcademyî.

Vinogray, E. G., Medvedeva, Z. A., Kovaleva, G. P., & Vaskina, O. E. (2008). Philosophia: slovar osnovnykh ponyatiy i testy po kursu ìPhilosophiaî: uchebnoe posobie (Philosophy: A dictionary of basic concepts and tests for the course ìPhilosophyî: Study guide, in Russian). (Z. A. Medvedeva, Ed.). Kemerevo: KemTIPP.

Downloads

Published

2023-03-25

How to Cite

TADEVOSYAN, H. (2023). The Methodology for Evaluating the Quality of Social-Pedagogical Activity in the General Education Schools of the Republic of Armenia. WISDOM, 25(1), 156–167. https://doi.org/10.24234/wisdom.v25i1.965

Issue

Section

Articles