Political Ideas Presented by Leaders of the “New Generation” Charismatic Movement Regarding the Formation of Postsecular Trends in Ukraine

Authors

  • Iryna GRABOVSKA Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • Тetiana ТALKO Oles Honchar National University of Dnipro
  • Svitlana KAHAMLYK Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • Maryna HONCHARENKO Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • Yuliia SIEROVA Taras Shevchenko National University of Kyiv

DOI:

https://doi.org/10.24234/wisdom.v17i1.452

Keywords:

postsecularism, new religions, neo-charismatic movements, theology of prosperity, theocratic state, public conflict

Abstract

The article is devoted to analysing political ideas presented by leaders of Ukrainian communities of the International New Religious Movement “New Generation” related to the aggravation of conflict in the Ukrainian community’s public life within deepening post-secular trends. The negative attitude of a particular part of the Ukrainian student community towards charismatic leaders’ political strategies was identified in the analysis process. It was based on the criticism of personal qualities and manipulating practices employed by the movement leaders.

The term “political theology” is used by the Ukrainian “New Generation” charismatic leaders to outline and describe the nature of the movement’s political ideology. It is based on ideas of the “New World Order” by O. Lediaev and some Christian extremism features. Criticizing the “New Generation” leaders’ theocratic ideas, the authors focused on their influence on the formation of strategies for developing Uk­rainian communities of new generations. It was noted that most leaders of Ukrainian communities are aware of the utopian and conflict-generating nature of the idea of creating a theocratic state in modern Ukraine.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Iryna GRABOVSKA, Taras Shevchenko National University of Kyiv

(PhD in Philosophy) is a senior researcher of the Center for Ukrainian Studies, Faculty of Philosophy, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine. Her areas of interest include religious studies, non-traditional religions and cults, Ukrainian studies, social philosophy, gender studies, cultural studies. Iryna Grabovska is the author of 370 scientific publications, from them – 2 individual monographs, 4 monographs in co-authorship, 42 sections of collective monographs. She is the author of 2 scientific journals that belong to the scientometric databases Scopus and Web of Science.

Тetiana ТALKO, Oles Honchar National University of Dnipro

(PhD in Philosophy) is Associate Professor of the Department of Philosophy, Oles Honchar National University of Dnipro, Ukraine. Her areas of interest include religious studies, non-traditional religions and cults, history of philosophy, anthropology, gender studies, cultural studies. Тetiana Тalko is the author of 65 scientific publications. She is the author of 1 scientific journal that belongs to the scientometric databases Scopus. An article in the journal Scopus: Тetiana Тalko (co-authored) New Religions as the Postsecular Epiphenomenon of Globalisation in the Contemporary Ukrainian Society. HTS Teologiese Studies / Theological Studies. â 76 (1), 2020.

Svitlana KAHAMLYK, Taras Shevchenko National University of Kyiv

(PhD in History) is a Senior Researcher of the Center of Ukrainian Studies, Faculty of Philosophy, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine. Her areas of interest include religious studies, Ukrainian studies, culture studies. She is the author of 5 personal monographs and more than 100 scientific articles, including 3 journals that belong to the scientometric databases Web of Science. Recent publications: “Divide et impera. Russian Centralism as a Conflicting Factor for Ukrainian Orthodoxy in Retrospection and in Contemporary Realities”; “Interfaith Confrontation in Modern Ukraine: Forms of Manifestation and Ways of Counteraction”.

Maryna HONCHARENKO, Taras Shevchenko National University of Kyiv

(PhD in Philosophy) is Associate Professor of the Department of Philosophy of Humanities, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine. Her areas of interest include social philosophy, history of philosophy, culture studies, philosophy of ecology. Maryna Honcharenko is the author of 10 scientific articles. Recent publications: “Transformational Processes in Environmental Crisis in the System of Society-nature”, “Environmental Crisis of Modernity - Trends of Transformation”, “Environmental Crisis in the Structure of Global Problems of Modernity”, “Ideological Bases of Social and Natural System in Global Environmental Crisis”.

Yuliia SIEROVA, Taras Shevchenko National University of Kyiv

(PhD in Philosophy) is an Associate Professor of the Department of Philosophy of Humanities, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine. Her areas of interest include social philosophy, social mythology, the culture of interethnic relations, intercultural communication, the culture of interpersonal relations. Yuliia Sierova is the author of 11 scientific articles. Recent publications: “The Role of Social Mythmaking in Modern Society”, “Functional Significance of Myth in Modern Society”, “Social Mythmaking as an Attribute of the Functioning of the Elite”, “Education as a Humanitarian Technology of Socialization in the Paradigm of Synergetics”.

References

Anderson, A. (2013). An Introduction to Pentecostalism: Global Charismatic

Christianity. Cambridge.

Christerson, B., & Flory, R., (2017). The Rise of Network Christianity: How

Independent Leaders are Changing the Religious Landscape. Oxford.

Davydun, M. A. (2012). Praktyka sotsial?no-pedahohichnoyi roboty shchodo

profilaktyky destruktyvnykh relihiynykh vplyviv u molodizhnomu seredovyshchi (Pract ice of social and pedagogical work on prevention of destructive religious influences in the youth environment, in Ukrainian). Zbirnyk naukovykh prats? Khmel?nyts?koho instytutu sotsial?nykh tekhnolohiy Universytetu «Ukrayina», 5, 58-60.

Fylypovych, L. O. (1998). Novi relihiyi Ukrayiny: poyava, typolohiya, perspektyvy

(New religions of Ukraine: emergence, typology, prospects, in Ukrainian). Relihiyna svoboda: istorychne pidhruntya, pravovi osnovy i realiyi s?ohodennya, 2, 92-110.

Grabovska, I., Talko, T., & Vlasova, T. (2020). New religions as the postsecular

epiphenomenon of globalisation in the contemporary Ukrainian society. HTS Teologiese Studies / Theological Studies, 76 (1). Retrieved from

https://hts.org.za/index.php/hts.

Hrabovs?ka, I., & Tal?ko, T. (2015). Psykhoanalitychni interpretatsiyi

neokhrystyyans?kykh vchen? pro shlyub i sim?yu (Psychoanalytic interpretations of neo-Christian teachings about marriage and family, in Ukrainian). Vid hendernykh ideolohiy do dyskusiy pro suchasnu sim?yu (pp. 61-72). Dnipropetrovs?k.

Ingovatov, V. YU. (2018). Postsekulyarizm kak kontsept «novoy interpretatsii»

tsennostnogo bytiya cheloveka (Post-secularism as a concept of a “new interpretation” of human value being, in Russian). Teologiya. Filosofiya. Pravo, 3, 42- 51.

Kolodny, A. (2010). Istoriya relihiyi v Ukrayini: u 10 t. T. 8: Novi relihiyi Ukrayiny

(History of religion in Ukraine: in 10 volumes. Vol. 8: New religions of Ukraine, in Ukrainian). Kyiv.

Kolodnyy, A., & Tyshchenko, A. (2010). Kharyzmatychnyy rukh «Nove pokolinnya»

(Charismatic movement "New Generation", in Ukrainian). Istoriya relihiyi v Ukrayini: u 10-ty t. T. 8: Novi relihiyi Ukrayiny. Kyiv, 435-450.

Ledyayev, A. S. (1994). Kamen' pretknoveniya (The stumbling block, in Russian).

Moscow.

Ledyayev, A. S. (2000). Vyzhit', chtoby zhit' (Survive to live, in Russian). Moscow.

Ledyayev, A.S. (2002). Novyy mirovoy poryadok (New world order, in Russian).

Retrieved from http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/protestant/Article/led_novmir.php

Ledyayev, A. S. (2005). Molitva o yedinoy strategii Dvizheniya «Novoye pokoleniye»

(17.01.2005) (Prayer for a unified strategy of the New Generation Movement (17.01.2005), in Russian). Retrieved from http://www.kingdomjc.com/Pritch/243.htm

Ledyayev, A.S. (2009?). Interv'yu, Internet-konferentsiya na "InVictory.org". Ch.1

(04.04.09) ("Interview". Internet conference at "Interview". Part 1 (04.04.09) , in Russian). Retrieved from http://www.ng.lv/rus/novosti_/mnenie_pastora__pozicia_cerkvi/interv_u_s_pastorom_alekseem_ledaevim/?doc=1520

Ledyayev, A. S. (2009b). Interv'yu. Internet-konferentsiya na "InVictory.org". Ch. 3

(27.04.09) Interview. Internet conference at "Interview. Part 3 (27.04.09), in Russian). Retrieved from http://www.ng.lv/rus/novosti_/mnenie_pastora__pozicia_cerkvi/interv_u_s_pastorom_alekseem_ledaevim/?doc=1522

Ledyayev, A. S. (2009 c). «Otdavayte Bozh'ye Bogu, a kesarevo kesaryu», (17.06.09)

("Give God to God, and Caesar's to Caesar" (17.06.09), in Russian). Retrieved from http://www.ng.lv/rus/materiali/proekti_aleksea_ledaeva/citati_pastora_aleksea_ledaeva/tema_12__teokratia__pokrovitel_stvo/

Ledyayev, A. S. (2010). «Nadozhnyye druz'ya» (16.01.10) ("Reliable Friends"

(16.01.10), in Russian). Retrieved from

https://www.youtube.com/watch?v=MCt1SBcVYVo

Ledyayev, A. S. (2019). Propoved' «Novyye nachala» (30.06.2019) (Sermon "New

Beginnings" (30.06.2019), in Russian). Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=ZrrTOw0XYi4

Martinovich, V. A. (2015). Netraditsionnaya religioznost': vozniknoveniye

imigratsiya: Materialy k izucheniyu netraditsionnoy religioznosti (Non-traditional religiosity: emergence and migration: Materials for the study of non-traditional religiosity, in Russian). Vol.1. Minsk.

Mokiyenko, M.M. (2018). P’yatydesyatnytstvo ta khayzmatyzm: porivnyal?nyy analiz

(Pentecostalism and chaism: a comparative analysis, in Ukrainian). Aktual?ni problemy filosofiyi ta sotsiolohiyi, 1 (21), 53-56.

Müller, F. (2015). Selbsttransformation und charismatisch evangelikale Identität:

Eine vergleichende ethnosemantische Lebenswelt-Analyse. Frankfurt: Springer.

Resane, K.T. (2017). Miracles in the Neo-charismatic movement: Historical

and theological critique. Verbum et Ecclessia, Vol. 38, 1, 1-8.

Rogatin, V.N. (2016). Uchastiye neokhristianskikh religioznykh dvizheniy

v sovremennoy politicheskoy zhizni Ukrainy (Participation of neo-Christian religious movements in the modern political life of Ukraine, in Russian). Uchenyye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya Gumanitarnyye nauki. Vol. 158, 3, 894-902.

Selivanovskiy, V.V. (2013). Kharizmaticheskaya yeres'. Analiz ucheniya

religioznoyorganizatsii «Novoye Pokoleniye» g. Blagoveshchenska (Charismatic heresy. Analysis of the teachings of the religious organization "New Generation" in Blagoveshhensk, in Russian). Blagoveshchensk.

Tishchenko, A. G. (2014). To, chto Vy mogli ne znat' o protestantskoy tserkvi (What

You May Not Know About the Protestant Church, in Russian). Novoye pokoleniye, 8 (23), 20-23.

Tishchenko, A. G. (2019). Formirovaniye politicheskoy teologii kharizmaticheskoy

tserkvi: reaktsiya na proiskhodyashcheye (Formation of the political theology of the charismatic church: reaction to what is happening, in Russian). Colioquium-journal. Mi?dzynarodowe czasopismo naukowe, 6, 42-47.

Titarenko, V.V., & Tishchenko, A.G. (2020). Spetsifika organizatsionnoy struktury

kharizmaticheskikh tserkvey v Ukraine: religiyevedcheskaya refleksiya (The specifics of the organizational structure of charismatic churches in Ukraine: religious reflection, in Russian). Colioquium-journal. Mi?dzynarodowe czasopismo naukowe, 7(59), 26-31.

Tyshchenko, A. H. (2015-2016). Vplyv kharyzmatychnykh rukhiv na sotsial?no

dukhovnu sfery suspil?stva (na prykladi «Novoho Pokolinnya») (The influence of charismatic movements on the socio-spiritual sphere of society (on the example of the "New Generation"), in Ukrainian). Relihiyna svoboda. Naukovyy shchorichnyk. 19 : Na perekhresti epokh, krayin i kul?tur, 167-171.

Tyshchenko, A. H. (2017 a). Formuvannya suchasnoyi kharyzmatychnoyi teolohiyi:

sub?yektyvnyy faktor vplyvu (Formation of modern charismatic theology: subjective factor of influence, in Ukrainian). Lyudyna, yaka reformuye i reformuyet?sya. Materialy Vseukrayins?koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 500-littyu Reformatsiyi, pp. 59-60). Kyiv: NTU.

Tyshchenko, A. H. (2017b). Kharyzmatychni tserkvy v konteksti utverdzhennya

derzhavno-konfesiynykh vidnosyn v Ukrayini: problemy i perspektyvy (Charismatic churches in the context of the establishment of state-confessional relations in Ukraine: problems and prospects, in Ukrainian). Derzhava i Tserkva v novitniy istoriyi Ukrayiny. Zbirnyk naukovykh statey za materialamy VI Vseukrayins?koyi naukovoyi konferentsiyi (25 — 26 zhovtnya 2017 roky), (pp. 288-296). Poltava: PP «Astraya».

Tyshchenko, A. H. (2017c). Problemy i perspektyvy rozvytku derzhavno-konfesiynykh

vidnosyn v Ukrayini, cherez pryzmu sotsial?no-yevanhelizatsiynoyi diyal?nosti kharyzmatychnykh tserkov (Problems and prospects of development of state-confessional relations in Ukraine, through the prism of social-evangelistic activity of charismatic churches, in Ukrainian). 25-richchya Ukrayinskoyi nezalezhnosti yak istoriya relihiynykh svobod i svitohlyadnoho plyuralizmu: derzhavni instytutsiyi ta relihiyni orhanizatsiyi v poshuku modeley partnerstva (pp. 402-410). Kyiv: Dukh I litera.

Tyshchenko, A. H. (2018 a). Lokal?nyy vplyv relihiynoho chynnyka na sotsial?no

kul?turne seredovyshche mista (Local influence of religious factor on the socio-cultural environment of the city, in Ukrainian). Kyyivs?ki filosofs?ki studiyi-2018. Materialy naukovoyi konferentsiyi 17-18 travnya 2018 r. (pp. 163-164). Kyiv.

Tyshchenko, A. H. (2018 b). Vplyv relihiynoho chynnyka na sotsial?ni zminy mista

(naprykladi vplyvu diyal?nosti tserkvy «Nove pokolinnya», m. Pershotravens?k Dnipropetrovs?koyi oblasti) (Influence of a religious factor on social changes of the city (on an example of influence of activity of church "New generation", Pershotravensk of the Dnepropetrovsk area), in Ukrainian). Relihiya ta sotsium, 1-2 (29-30), 169-175.

Tyshchenko, A. H. (2019). Formuvannya novoyi paradyhmy politychnoyi teolohiyi

kharyzmatychnykh tserkov (na prykladi «Novoho pokolinnya») (Formation of a new paradigm of political theology of charismatic churches (on the example of the "New Generation"), in Ukrainian). Relihiya ta sotsium, 1-2 (33-34), 184-191.

Tyshchenko, A. H., & Tytarenko, V. V. (2017). Osnovni tendentsiyi formuvannya

suchasnoyi kharyzmatychnoyi teolohiyi (The main trends in the formation of modern charismatic theology, in Ukrainian). Avraamichni relihiyi i Reformatsiya: formuvannya protestants?koho symvolu viry y ideolohiyi novoyi suspil?noyi reformatsiyi (yevropeys?kyy y ukrayins?kyy kontekst identychnosti). Materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (Halych, 18-19 travnya 2017 r.), (pp. 366-375). Halych.

Tytarenko, V.V. (2009). Kharyzmatyzm yak postmoderne khrystyyanstvo (Charisma

as postmodern Christianity, in Ukrainian). Ukrayins?ke relihiyeznavstvo. Spetsvypusk 2, 151-162.

Tytarenko, V.V. (2017). Vid prorotstv u relihiyi do prohnozuvannya u

relihiyeznavstvi: istoriya, teoriya, perspektyvy (From prophecies in religion to prediction in religious studies: history, theory, perspectives, in Ukrainian). L?viv: Tsentr Yevropy.

Voynalovych, V. A., & Kochan, N. I. (2014). Relihiynyy chynnyk etnopolitychnykh

protsesiv na Donbasi: istoriya i suchasnist? (Religious factor of ethnopolitical processes in Donbass: history and modernit, in Ukrainian). Kyiv: Instytut politychnykh i etnonatsional?nikh doslidzhen? im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny.

Weaver, J. (2016). The New Apostolic Reformation: History of a Modern

Charismatic Movement. McFarland & Company, USA.

Wilson, S., H. (2016). A Guide to Pentecostal Movements for Lutherans. Wipf

& Stock.

Yelenskyy, V.YE. (2002). Relihiya pislya komunizmu. Relihiyno-sotsial?ni zminy

protsesi transformatsiyi tsentral?no skhidnoyevropeys?kykh suspil?stv: fokus na Ukrayini (Religion after communism. Religious and social changes in the process of transformation of Central and Eastern European societies: focus on Ukraine, in Ukrainian). Kyiv: NPU im. Drahomanova.

Yuvsechko, YA.V. (2015). Postmodernistski tendentsiyi yak bazovyy chynnyk

poshyrennya syntetychnykh neorelihiy (Postmodern tendencies as a basic factor in the spread of synthetic neoreligions, in Ukrainian). Aktual?ni problemy filosofiyi ta sotsiolohiyi, 5, 173-176.

Downloads

Published

2021-03-21

How to Cite

GRABOVSKA, I., ТALKO, Тetiana, KAHAMLYK, S., HONCHARENKO, M., & SIEROVA, Y. (2021). Political Ideas Presented by Leaders of the “New Generation” Charismatic Movement Regarding the Formation of Postsecular Trends in Ukraine. WISDOM, 17(1), 96–110. https://doi.org/10.24234/wisdom.v17i1.452

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)