Socio-Philosophical Phenomenon of the Intelligentsia: The Genesis of the Formation of the Concept

Authors

  • Oleksandr HORBAN Borys Grinchenko Kyiv University https://orcid.org/
  • Ruslana MARTYCH Borys Grinchenko Kyiv University
  • Lyudmila SOHA Hryhorii Skovoroda University in Pereyaslav
  • Tatiana LOHVYNIUK Hryhorii Skovoroda University in Pereyaslav

DOI:

https://doi.org/10.24234/wisdom.v22i2.609

Keywords:

intelligentsia, intellect, intellectual activity, moral development of personality, education, intellectuality

Abstract

The article reveals the significance of the concept of “intelligentsia” by analysing the formation and development of the phenomenon of the intelligentsia in the history of philosophical thought. It should be noted that in the analysis of scientific discourse, research practice has encountered a phenomenon about which various ideas have already been formed in the absence of a stable concept, including certainty, conditionality and integrity of the image of the essence of the intelligentsia. The authors propose a way to study this phenomenon by analysing the conceptual and categorical framework that forms the discursive field and then classifying various views represented in the history of philosophical thought by highlighting the main approaches to analysing the intelligentsia.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Oleksandr HORBAN, Borys Grinchenko Kyiv University

Dr. of Science in Philosophy, Professor of Philosophy Department of the Faculty of History and Philosophy, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine.

Ruslana MARTYCH, Borys Grinchenko Kyiv University

PhD in Philosophy, Associate Professor of Philosophy Department of the Faculty of History and Philosophy, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine.

Lyudmila SOHA, Hryhorii Skovoroda University in Pereyaslav

PhD in Historical Science, Associate Professor of Foreign Philology, Translation and Teaching Methods of the Faculty of Ukrainian and Foreign Philology, Hryhorii Skovoroda University in Pereyaslav, Pereyaslav, Ukraine.

Tatiana LOHVYNIUK, Hryhorii Skovoroda University in Pereyaslav

PhD in Historical Science, Associate Professor of History and Culture of Ukraine and special historical disciplines of the Faculty of Historical and Socio-Psychological Education, Hryhorii Skovoroda University in Pereyaslav, Pereyaslav, Ukraine.

References

Aristotle (1976). O dushe (On the soul, in Russian) (Vol. 1). Moscow: ìMyslíî.

Dobruskin, M. (2005). Pro genezu termina ta filosofskoho poniattia ìinteligentsiiaî (On the genesis of the term and the philosophical concept of ìintelligentsiaî, in Ukrainian). Filosofska dumka (Philosophical Thought, in Ukrainian), 5, 28-36.

Engels, F. (1979). Pismo Otto Beninku. 21 avgusta 1890 goda (Letter to Otto Benink, August 21, 1890, in Russian). In K.Marx, & F. Engels, Izbrannyye proizvedeniya: V 3 t. (Selected works: In 3 volumes, in Russian) (Vol. 2). Moscow: Politizdat.

Fichte, J. G. (1993). Osnova obshchego naukoucheniya (Foundations of the entire science of knowledge, in Russian). In Sobraniye sochineniy: V 2 t (Collected works: In 2 volumes, in Russian) (Vol. 1). St. Petersburg: Mifril.

Hegel, G. W. F. (1974). Entsiklopediya filosofskikh nauk: v 3 t (Encyclopedia of philosophical sciences: In 3 volumes, in Russian) (Vol. 3). Moscow: ìMyslî.

Horban, O. V. (2016). Vitchyzniana intelihentsiia yak ideoloh natsionalnoho patriotyzmu (Domestic intelligentsia as an ideologue of national patriotism, in Ukrainian). Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia ìFilosofski naukyî (Visnyk of Cherkasy University. Series ìPhilosophical Sciencesî, in Ukrainian), 2, 25-34.

Intelligentsiya. Vlast. Narod: Antologiya (Intelligentsia. Power. People: Anthology, in Russian). (1993). Moscow: Science.

Ivanov-Razumnik, R. V. (1997). Chto takoye intelligentsiya? Soderzhaniye istorii russkoy intelligentsii (What is the intelligentsia? The content of the history of the Russian intelligentsia, in Russian). In Istoriya russkoy obshchestvennoy mysli: v 3 t. (History of Russian social thought: In 3 volumes, in Russian) (Vol. 1). Moscow: Respublika; TERRA.

Kanivets, B. A. (2012). Istoriko-filosofskoye soderzhaniye ponyatiya ìintelligentsiyaî (Historical and philosophical content of the concept of ìintelligentsiaî, in Russian). In I. I. Osinskiy (Ed.), Sovremennaya intelligentsiya: problemy sotsialnoy identifikatsii: sbornik nauchnykh trudov: v 3 t (Modern intelligentsia: problems of social identification: collection of scientific works: In 3 volumes, in Russian) (Vol. 1., pp. 138-148). Ulan-Ude: (publishing house of the Buryat State University).

Kant, I. (1994a). Kritika prakticheskogo razuma (The critique of practical reason, in Russian). In Sobraniye sochineniy: V 8 t (Collected works: In 8 volumes, in Russian) (Vol. 4). Moscow: ChORO.

Kant, I. (1994b). O forme i printsipakh chuvstvenno vosprinimayemogo i intelligibelnogo mira (The Form and principles of the sensible and intelligible world, in Russian). In Sobraniye sochineniy: V 8 t. (Collected Works: In 8 volumes, in Russian) (Vol. 2). Moscow: ChORO.

Kant, I. (1994c). Kritika sposobnosti suzhdeniya (Critique of the power of judgment, in Russian). In Sobraniye sochineniy: V 8 t. (Collected works: In 8 volumes, in Russian) (Vol. 5). Moscow: ChORO.

Kautsky, K. (1906). Intelligentsiya i sotsial-demokratiya (The intelligentsia and social democracy, in Russian). Saint Petersburg: Tip. t-va Narodnaya polza.

Lafargue, P. (1906). Sotsializm i intelligentsiya (Socialism and the intellectuals, in Russian). Saint Petersburg: Molot.

Lotman, Yu. M. (2005). Kultura i intelligentnost (Culture and intelligibility, in Russian). In Vospitaniye dushi (Education of the soul, in Russian) (pp. 280-307). Saint Petersburg: ìIskusstvo ñ SPBî.

Malikova, N. R. (2012). Identifikatsiya intelligentsii (Identification of the intelligentsia, in Russian). In I. I. Osinskiy (Ed.), Sovremennaya intelligentsiya: Problemy sotsialnoy identifikatsii: Sbornik nauchnykh trudov: v 3 t (Modern intelligentsia: Problems of social identification: Collection of scientific works: In 3 volumes) (Vol. 1). Ulan-Ude: publishing house of the Buryat State University).

Mamedov, R. D. (1992). Intelligentsiya kak sotsialínaya obshchnost. eye zhiznedeyatelností i rolí v sovremennom mire (The intelligentsia as a social community, its life and role in the modern world, in Russian). Moscow: RAS, Center for State Personnel Policy and Social Management.

Marx, K. (1975). O soslovnykh komissiyakh v Prussii (On the commissions of the estates in Prussia, in Russian). In K. Marx, & F. Engels, Sobraniye sochineniy: V 50 t. (Collected works: In 50 volumes, in Russian) (Vol. 40). Moscow: Gosizdat.

Osipov, G. V. (Ed.). (2000). Inteligentsiya (Intelligentsia, in Russian). In Sotsiologicheskiy entsiklopedicheskiy slovar [na russkom. angliyskom. nemetskom. frantsuzikom i cheshskom yazykakh] (Sociological Encyclopedic Dictionary [in Russian, English, German, French and Czech], in Russian). Moscow: Publishing house NORMA.

Pomponazzi, P. (1990). Traktat o bessmertii dushi (Treatise on the immortality of the soul, in Russian). Moscow: Main edition of the GA at the Central Committee of the CPSU.

Posner, R. (2002). Public intellectuals: A study of decline. Harvard: Harvard University Press.

Schelling, F. W. J. (1987). Sistema transtsendentalnogo idealizma (The system of transcendental idealism, in Russian) (Vol. 1). Moscow: ìMyslî.

Shynkaruk, V. I. (Ed.). (1986). Intelihentsiia (Intelligentsia, in Ukrainian). In Filosofskyi slovnyk (Philosophical dictionary, in Ukrainian). Kyiv: Main. ed. URE.

Sinyavsky, A. (1997). The Russian intelligentsia. New York: Columbia University Press.

Studenikin, A. I. (Ed.). (1996). Intelligentsiya v usloviyakh obshchestvennoy nestabilnosti: Sbornik statei (Intelligentsia in conditions of social instability: Collection of articles, in Russian). Moscow: Editorial URSS.

Szczepanski, J. (1961). Intellectuals in contemporary societies. Redwood City, CA: Stanford University Press.

Downloads

Published

2022-06-26

How to Cite

HORBAN, O., MARTYCH, R., SOHA, L. ., & LOHVYNIUK, T. . (2022). Socio-Philosophical Phenomenon of the Intelligentsia: The Genesis of the Formation of the Concept. WISDOM, 22(2), 40–49. https://doi.org/10.24234/wisdom.v22i2.609

Issue

Section

Articles