The Philosophical Analyses of Synergetic Globalization Theories

Authors

  • Kadzhik OGANYAN National State University of Physical Culture, Sports and Health, named after P. F. Lesgaft, Saint Petersburg, Russian Federation
  • Karina OGANYAN National State University of Physical Culture, Sports and Health, named after P. F. Lesgaft, Saint Petersburg, Russian Federation https://orcid.org/0000-0001-9514-7002
  • Vladimir PYZH National State University of Physical Culture, Sports and Health, named after P. F. Lesgaft, Saint Petersburg, Russian Federation
  • Victoria ERMILOVA National State University of Physical Culture, Sports and Health, named after P. F. Lesgaft, Saint Petersburg, Russian Federation
  • Mihail CHUDAEV National State University of Physical Culture, Sports and Health, named after P. F. Lesgaft, Saint Petersburg, Russian Federation

DOI:

https://doi.org/10.24234/wisdom.v25i1.735

Keywords:

super attractor, synergetic philosophy of history, globalization, ideal, order, chaos, social synergy, paradox, self-organization, society

Abstract

The article deals with the laws of social synergetic in the context of the relationship between social order and chaos. A special place is occupied by the analysis of Prigogine’s paradoxes in the context of considering the synergetic philosophy of history. To solve the problem, the features, signs, and characteristics of the super attractor as one of the main mechanisms for the disclosure of social synergetic are identified and argued. The super attractor, as a product of the realization of the absolute ideal, and the people who make it up, have the ability to transform the world around them and themselves.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bransky, V. P, & Pozharsky, S. D. (2004). Globalizatsiya i sinergeticheskiy istorizm (Globalization and synergetic historicism, in Russian). Saint Petersburg: Polytechnic.

Bransky, V. P. Oganyan, K. M., & Pozharsky, S. D. (2009). Sinergeticheskaya filosofiya istorii i filosofiya cheloveka (vvedeniye v sinergeticheskuyu teoriyu ideologicheskogo i potrebitel'skogo obshchestva) (Synergetic philosophy of history and philosophy of man (introduction to the synergetic theory of ideological and consumer society, in Russian). In Sinergeticheskaya filosofiya istorii (Synergetic philosophy of history, in Russian) (pp. 177-233). Saint Petersburg-Ryazan: ìKopi-Printî.

Bransky, V., & Oganyan, K. (2014). Synergetic philosophy of human: A new research trend. WISDOM, 3(2), 108-125. https://doi.org/10.24234/wisdom.v3i2.101

Bransky, V., Oganyan, K. M., & Oganyan, K. K. (2018). A new line of research: Synergetic philosophy and sociology of personality. WISDOM, 10(1), 57-72. https://doi.org/10.24234/wisdom.v10i1.203 DOI: https://doi.org/10.24234/wisdom.v10i1.203

Haken, G. (2003). Tayny prirody. Sinergetika: ucheniye i vzaimodeystviye (Secrets of nature. Synergetics: Teaching and interaction, in Russian). Moscow-Izhevsk: In-t komp'yuternykh issledovaniy.

Huntington, S. (2021). Stolknoveniye tsivilizatsiy (Clash of civilizations, in Russian). Moscow: Izdatel'-stvo AST.

Knyazevoy, E. I., & Kurdyumova, S. P. (2006). Osnovy sinergetiki (Fundamentals of synergetic, in Russian). Moscow: KomKniga.

Nazaretyan, A. P. (2000). Tsivilizatsionnyye krizisy v kontekste vsemirnoy istorii. Sinergetika, psikhologiya i futurologiya (Civilizational crises in the context of universal history. Synergetics, psychology and futurology, in Russian). Moscow: PnrSE.

Oganyan, K. M. (2007). Metodologicheskiye problemy teorii globalizatsii (dekonstruktivizm i sinergeticheskiy istorizm) (Methodological problems of the theory of globalization (Deconstructivism and synergetic historicism, in Russian)). Social sciences and modernity, 2, 150-155.

Oganyan, K. M. (2009) Sotsial'nyy ideal i vybor optimal'nogo puti globalizatsii (The social ideal and the choice of the optimal path of globalization, in Russian). Zhurnal Uspekhi sovremennogo yestestvoznaniya (Journal Successes of Modern Natural Science, in Russian), 7, 137-139. Moscow.: RAE. Retrieved from https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=12730

Oganyan, K. M. (2022). Filosofiya cheloveka (Philosophy of man, in Russian). Moscow: Yurayt.

Oganyan, K. M., & Bransky, V. P. (2010). Sotsial'naya sinergetika (Social synergetic, in Russian). Saint Petersburg: Petropolis.

Oganyan, K. M., & Bransky, V. P. (2013b). Ideal neoliberal'nogo cheloveka v novykh usloviyakh (The ideal of a neoliberal person in the new conditions, in Russian). Mezhdunarodnyy zhurnal fundamental'nyye issledovaniya (International Journal of Basic Research, in Russian), 10, 670-674.

Oganyan, K. M., & Bransky, V. P. (2014). Zakon relevantnosti i integratsii idealov povedencheskikh stereotipov (The law of relevance and integration of the ideals of behavioral stereotypes, in Russian). Vestnik KRSU, 14(6), 70-79. Retrieved from http://vestnik.krsu.edu.kg/archive/72/3002

Oganyan, K. M., & Bransky, V. P. (2016). Sotsial'naya sinergetika (Social synergy, in Russian). Saint Petersburg: Petropolis.

Oganyan, K. M., Bransky, V. P, & Oganyan, K. K. (2013). Globalizatsiya i obshchechelovecheskaya tsennost' (Globalization and human value, in Russian). In Yevraziyskiye issledovaniya: ak-tual'nyye problemy i perspektivy razvitiya. 3 oktyabrya Yerevan (Eurasian Studies: Actual Problems and Development Prospects, in Russian) (pp. 89-99). Erevan: Amaras.

Oganyan, K. M., Bransky, V. P., & Oganyan K. K. (2014). Globalizatsiya i obshchechelovecheskaya tsennost (Globalization and universal value, in Russian. Zhurnal Gumanitariy Yuga Rossii (Journal Humanitarian of the Russian South, in Russian), 4, 78-88. Retrieved from http://www.isras.ru/files/File/Gumanitary_Yuga_Rossii/2013_4/Bransky.pdf

Oganyan, K. M., Bransky, V. P., & Oganyan, K. K. (2018). Teoreticheskoye i empiricheskoye obosnovaniye sotsiologicheskogo osmysleniya zhizni s pomoshch'yu ponyatiya ìsuperattraktorî (Theoretical and empirical substantiation of the sociological understanding of life using the concept of ìsuperattractorî, in Russian). Sotsiologiya i pravo (Sociology and Law, in Russian), 1(39), 31-38.

Prigozhy, I., & Stengers, I. (1996). Poryadok iz khaosa (Order out of chaos, in Russian). Moscow: ìProgressî.

Roudometof, V., & Robertson, R. (1995). Globalizatsiya, teoriya mirovykh sistem i sravnitel'noye issledovaniye tsivilizatsiy (Globalization, world system theory, and the comparative study of civilizations, in Russian). In S. K. Sanderson (Ed.), Sivilizatsiy i mirovykh sistem: izucheniye vsemirno-istoricheskikh izmeneniy (Civilization and world systems: the study of world-historical changes and, in Russian), (pp. 273-300). Moscow: Aspect Press.

Vasilkova, V. V. (2002). Poryadok i khaos v razvitii sotsial'nykh sistem. Sinergetika i teoriya sotsial'noy organizatsii (Order and chaos in the development of social systems. Synergetic and theory of social organization, in Russian). Saint Petersburg: Publishing House ìLanî.

Downloads

Published

2023-03-25

How to Cite

OGANYAN, K., OGANYAN, K., PYZH, V., ERMILOVA, V., & CHUDAEV, M. (2023). The Philosophical Analyses of Synergetic Globalization Theories. WISDOM, 25(1), 85–97. https://doi.org/10.24234/wisdom.v25i1.735

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)