Socio-Philosophical Analysis of Objective Factors of Modernization of Education System in Russia from the Standpoint of National Security Principles

Authors

  • Elena MOROS Krasnoyarsk Railway Transport Institute, branch of Irkutsk State Transport University

DOI:

https://doi.org/10.24234/wisdom.v17i1.410

Keywords:

modernization, education system, objective factor, national security

Abstract

The article reveals the nature and essence of objective factors, the nature of their impact on education, the emergence of possible risks and threats in the system of education and the training of new generations of the country from the standpoint of their safe existence in changing social conditions. Education is a pro­cess in which there is a purposeful translation of the system of social relations, while it makes it possible to form in a person significant for social norms of behaviour and activity, which together reproduces the entire system of socio-cultural relations. However, there is a high dynamics of development in society at all levels of the system of relationships, so many factors of different levels affect education. The purpose of the study is to determine the current external and internal factors of the modernization of the Russian education system. To achieve this goal, it is necessary to solve problems based on a socio-philosophical understanding of the factors of modernization of the educational space. An objective analysis of the current crisis in the national education system shows that it needs to be modernized.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Elena MOROS, Krasnoyarsk Railway Transport Institute, branch of Irkutsk State Transport University

(PhD in Philosophy) is an Associate Professor at Krasnoyarsk Institute of Railway Transport ‏- branch ‏of Irkutsk State University of Railway Transport, Krasnoyarsk, Russia. Her areas of interest include philosophy, political science, philosophy of education. Moros is the author of a large number of monographs and scientific articles. Recent publications: “The Education System as a Factor of Global Security”, “Foundations of the Socio-Philosophical Concept of National Security”, “The Education System as a Factor of Ensuring National Security”, and “Values and Goals of the Modern Model of Education”.

References

Avksentiev, V. A. (2006) Konfessionalnaya identichnost v konfliktnom regione (Confessional identity in the conflict region) Sociological research,10, 41-47.

Belaya, N. A. (2014) Ediny gosydarstveny ekzamen: problem i perspektivi (Unified state exam: problems and prospects). Moscow,2014, 136.

Baidenko, V. (2010) Obrazovatelny standart kak filosofskay i naychno-teoreticheskay problema

(Educational standard as a philosophical and scientific-theoretical problem). Alma mater (10), 16-22.

Belyaeva, L. A. (2012) Filosofiya obrazovania v nachale tretivo tyosatiletia // XXI vek: bydychee Rossii v filosofskom izmerenyi (Philosophy of education at the beginning of the third Millennium // XXI century: the future of Russia in the philosophical dimension). Yekaterinburg, 2012, 124.

Bolshakov, N. N. (2007). Analiz riskov national’noi bezopasnosti Rossii voznikayushchikh v popytkakh modernizatsii vysshego obrazovaniya (Analysis of Russian National Security Risks Arising in Attempts to Modernize Higher Education, in Russian). Publishing house of the Omsk Humanitarian Institute, Collection of scientific articles part 2, 88.

Churinov, N. M. (2007). Rossiiskaya sistema obrazovaniya kak faktor stabilizatsii obshchestvenoi zhizni (Russian System of Education as a Factor of Stabilization of Social Life, in Russian). Philosophy of Education, 1, 23-74.

Dneprov, E. D. (2001) Sozialny i naychnie istoki "Pedagogicheskoy anthropology"K.D.Uchinskogo (Social and scientific sources of "Pedagogical anthropology" By K. D. Ushinsky). Proceedings of the Department of pedagogy and history of education and pedagogical anthropology (2). Moscow, 81.

Kolin, K. K. (2013) Prioritetnya napravlenia razvitia sistemy obychenia i vospitania (Priority directions of development of the system of education and upbringing). Synergetics and educational process. Moscow: Prosveshchenie, 45.

Lednev, B. C. (2011) Soderzanie obrazovania: sychnosti, struktura i perspektivi (Content of education: essence, structure, prospects). Moscow: Nauka, 40.

Moros E., & Goncharov, V. (2020). Modern Dangers in the Development of the Russian Education System and Ways to Overcome Them: Socio-Philosophical Analysis. Wisdom, 2(15), 114-128.

Mironov, B. B. (2008) Obrazovanie kak osnovopolagaychaya zenosti i opasnosti unifikazyi (Education as a fundamental cultural value and the dangers of unification). World public forum "Dialogue of Civilizations". Vestnik. 68.

Savvin, A. C. (2012) Bolonski prozess i nazionalnaya sistema obrazovania (The Bologna process and the national education system). Philosophy of education, 2(41). 43-48.

Smolin, O. N. (2011). Sotsial’no-filosofskie aspekty obrazovatel’noi politiki v usloviyakh radikal’noi trasformatsii rossiiskogo obshchestva (Socio-Philosophical Aspects of Educational Policy in the Conditions of Radical Transformation of Russian Society, in Russian). Moscow: Nauka.

Valitskaya, A. P. (2010) Filisofskie osnovania sovremenoy paradigmi obrazovania (Philosophical foundations of the modern paradigm of education). Pedagogy (3), 12-18.

Wolfson, B. L. (2013) Sravnitelnaya pedagogika: istoria i sovremenya problemy (Comparative pedagogy: history and modern problems). - Moscow: Mysl, 156.

Veryaskina, V. P. (1997) Evristicheskie vozmoznosti sinergeticheskogo podxoda v filosofi obrazovania (Heuristic possibilities of the synergetic approach in the philosophy of education). Synergetics and education, 204-211.

Vozzhenikov, A.V. (2000) Osnovnya konzeptyalnya polozenia nazionalnoy bezopasnosti Rossii v XXI veke (Basic conceptual provisions of the national security of Russia in the XXI century) Moscow: EDAS PAK, 25.

Downloads

Published

2021-03-21

How to Cite

MOROS, E. (2021). Socio-Philosophical Analysis of Objective Factors of Modernization of Education System in Russia from the Standpoint of National Security Principles. WISDOM, 17(1), 134–145. https://doi.org/10.24234/wisdom.v17i1.410

Issue

Section

Articles